Schlepers Cultuurtechniek houdt zich ook bezig met andere dingen zoals:

 • stelcon-/betonplaten leggen met vacuüm.                            

 • stobbefrezen, groot, klein, moeilijk bij te komen.

 • gladheidsbestrijding !!!!!

 • leverantie zout.

 • leverantie alle grondstoffen voor sportvelden, tuinen en bouw.

 • verhuur van grondverzetmachines en transportmiddelen (groot,middel of klein)

 • zandbakkenverversen.

 • diepladertransport tot 50 ton.

 • inzaaien van taluds(machinaal)ook 1:1 !

 • Draineren met een Vermeer D400 kettinggraver

 • Specialistisch bomenwerk (EuropeanTreeworker)

 • Nieuw ..... Veegdienst (ook voor bedrijven)

   

 

 

 

 

  gladheidsbestrijding

maaien sportvelden