Schlepers Cultuurtechniek houdt zich ook actief bezig met het creeën van nieuwe natuur, waaronder het graven van poelen, wanden maken voor overzwaluwen, afplaggen van bermen t.b.v. ecologisch bermbeheer, aanplant bossen, bunkers maken voor vleermuizen, enz.Dit gebeurt meestal in opdracht van

Landschapsbeheer Flevoland en/of Staatsbosbeheer.

ecologische bermen  
 
frezen  
 
onderhoud slibdepot Lelystad   compostering

grondleggers van ontspanning

 

 

 

  transport

afbreken tennisbaan camping 't Wisentbos in Dronten