Deze tak is voor Schlepers Cultuurtechniek ook dagelijks werk.Hierbij moet u denken aan o.a;

* gehele stadsverzorging

* aanleg / onderhoud groot groen

* aanleg tuinen (klein groen)

* berm onderhoud

* bladzuigen

* onkruidbestrijding

* Veegdienst

 

  stobbenfrezen
 
  plantgat verbetering alg.begraafplaats in Lelystad
 
 
  bomenkap lastige plaatsen 

 

  het Woutersbergje in Heerenveen

uitbreiding Wisse bv in Bant